خودروهای جاده ای -مجموعه مخزن پلاستیکی سیلندر اصلی ترمز

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش آزمون عملکرد و الزامات مجموعهی مخزن پلاستیکی مورد استفاده بر روی سیلندر اصلی ترمز هیدرولیک است (به استاندارد SAE J1153 مراجعه کنید). این استاندارد برای خودروهای جاده ای که از روغن ترمز مطابق با استانداردهای (SAE J1703, FMVSS 116 ( DOT3 و - SAE J1704 استفاده می‌کنند، کاربرد دارد.
این استاندارد قطعاتی از جمله در پوش پوشش، دیافراگم و همچنین حسگر سطح مایع (FLS) را به عنوان بخش های یکپارچه ای از مجموعه مخزن در بر می گیرد. البته در مورد FLS استانداردها یا الزامات دیگری کاربرد داشته و ضروری است که در این استاندارد پوشش داده نشده اند. این استاندارد برای ارائه حداقل الزامات عملکردی در مورد طرح های موجود مجموعه های مخزنی است که عموما توسط تولید کنندگان مستقل مورد استفاده قرار گرفته و عملکرد رضایت بخشی را از خود نشان داده اند.
این استاندارد برای مجموعه های مخزن جدید به عنوان محصول تجاری یا خدمات پس از فروش نیز کاربرد دارد.