ماشینهای کشاورزی -تجهیزات آّبیاری-قطعات ایمنی برای تزریق مواد شیمیایی به آب قسمت 1

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی های عمومی و روش‌های آزمون سوپاپ‌های با بدنه کوچک پلاستیکی است که در تزریق مواد شیمیایی به آب کاربرد دارند که از این پس "قطعه" نامیده خواهد شد ، برای استفاده در سامانه های آبیاری لوله ای در نظر گرفته شده که شامل انواع کودها ، مواد شیمیایی و کنسانتره ها در کشاورزی می باشد.
این قطعات ایمنی قابل کنترل با یک قسمت کاهنده فشار که بعنوان سوپاپهای یک طرفه نیز شناخته میشوند، برای جلوگیری از جریان برگشتی مکش معکوس یا فشار معکوس آبیاری به سمت سامانه توزیع آب آشامیدنی پرفشار، هنگامی که فشار در ادامه جریان پایین تر از کم فشار تعیین شده سامانه خواهد بود، کاربرد دارد.
این قطعه برای اندازه نامی ۵۰ DN ( اینچ۲ ) و بالاتر، با فشار نامی ۱۰ PN ( بار۱۰ ) ، که توان کار بدون تعدیل یا تنظیم را دارند بشرح زیر قابل استفاده است
- در هر فشاری تا ۱ مگا پاسکال (۱۰ بار)
- با هر تغییرات فشاری تا ۱ مگا پاسکال ( ۱۰ بار)
- در کار مداوم با دمای تا ۴۵ درجه سلسیوس و برای یک ساعت در ۶۵ درجه سیلسیوس.