موتورهای اشتعال تراکمی -لوله های فولادی ، برای لوله های تزریق سوخت با فشار بالا-قسمت 2

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ابعاد و الزامات لوله های فولادی کامپوزیتی برای لوله های تزریق سوخت فشار بالا، مورد استفاده در موتورهای دیزلی (اشتعال تراکمی (کلاس ۲) و برای انجام آزمون پمپ تزریق سوخت (کلاس 1) می‌باشد.