کامپوزیت های پلاستیکی تقویت شده با الیاف -اعلام ویژگی های ماده خام -قسمت 2

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین کمترین اطلاعات اعلام شده برای رزین‌ها، سیستم‌های پخت، مواد افزودنی و اصلاح کننده‌های مورد استفاده برای ساخت محصولات کامپوزیت است.
الزامات کلی ارائه شده در قسمت اول این مجموعه از استانداردها نیز در این استاندارد کاربرد دارد.