ماشین های کشاورزی -تجهیزات آبیاری -لوله های پلی اتیلنی PE32,PE40 مورد استفاده در لوله های آبده آبیاری

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش برای تشخیص حساسیت لوله های پلی اتیلن که به منظور استفاده با اتصالات فرورونده بکار می رود، نسبت به تنش ترک محیطی (ESC) می‌باشد.
این استاندارد برای لوله های آبده آبیاری مطابق با استاندارد ملی ایران ۷۹۰۷ : سال ۱۳۸۳ باشند و از مواد PE32 و PE40 تولید شده باشند و با اتصالات فرو رونده استفاده شوند، کاربرد دارد.