ماشین های کشاورزی -تجهیزات آبیاری بست های کمربندی پلاستیکی -قسمت 1

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین خواص الزامی و روش های آزمون بستهای کمربندی پلاستیکی (که از این پس در این استاندارد به اختصار "بست" نامیده می شود) است.
این استاندارد برای بستها جهت نصب بر روی لوله های پلی اتیلنی تحت فشار که روی سطح یا زیر سطح زمین در سامانه های آبیاری برای انتقال آب با دمای حداکثر °۵۰C مصرف می شوند، کاربرد دارد.