کامپوزیت های پلاستیکی تقویت شده با الیاف -اعلام ویژگی های ماده خام-قسمت 3

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین کمترین اطلاعات اعلام شده برای ماده الیاف مورد استفاده برای ساخت محصولات کامپوزیت است.
الزامات خاص اعلام شده در این استاندارد علاوه بر الزامات کلی ارائه شده در استاندارد ملی ایران شماره ۱۔ ۱۷۶۷۹ می‌باشد.
این استاندارد برای ماده الیاف کربن و شیشه کاربرد دارد.