کامپوزیت های پلاستیکی تقویت شده با الیاف -اعلام ویژگی های ماده خام-قسمت 4

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین حداقل اطلاعات اعلام شده برای منسوجات مورد استفاده جهت ساخت محصولات کامپوزیت و نیز محصولات پیش آغشته است ولی شامل شامل خود محصولات کامپوزیتی یا محصولات پیش آغشته نمی‌شود.
الزامات خاص اعلام شده در این قسمت علاوه بر الزامات کلی ارائه شده در قسمت اول این سری از استانداردها می‌باشد.
این استاندارد شامل الزاماتی برای گواهی بررسی فنی (CoA) است. هدف از CoA تعیین ویژگی‌ها و کیفیت ماده مطابق با مقادیر اعلام شده است.
این استاندارد برای مواد منسوجات تک جهته و چند جهته کاربرد دارد.