پلاستیکها ـ لوله های پلی وینیل کلرید کلرینه شده

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌ها و روش‌های آزمون لوله‌های تولید شده بدون درز ، با سطح مقطع گرد از جنس پلی وینیل كلرید كلرینه شده است.
لوله‌های پلی وینیل كلرید قید شده در این استاندارد در موارد زیر كاربرد دارد:
الف- برای لوله كشی آب گرم منازل
ب- لوله كشی شوفاژ
پ- انتقال فاضلاب های داغ
ت- لوله كشی سیستم صنایع شیمیایی كه با مایعات داغ سروكار دارند.