پلاستیک ها ـ لوله های زهکشی از جنس پلی وینیل کلرید سخت

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌ها و روش‌ها‌ی آزمون لوله‌های زهكشی از جنس پلی وینیل كلرید سخت برای كنترل میزان آب در خاك است.
این استاندارد لوله‌های زهكشی شیاردار انعطاف پذیر1 را در بر می‌گیرد. این لوله‌ها با روش روزن رانی2 تولید می‌شوند. مقاطع داخلی و خارجی این لوله‌ها دایره ای شكل بوده و دارای منافذی است كه امكان ورود آب را به آن می‌دهد.
در این استاندارد فقط از عبارت لوله‌های شیاردار استفاده خواهد شد.