پلاستیک‌ها- سامانه‌های لوله‌گذاری برای کاربردهای صنعتی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین مشخصات و الزامات اجرایی از قبیل لوله‌ها و اتصالات مورد استفاده در سامانه‌های لوله گذاری پلاستیکی برای کاربردهای صنعتی روزمینی و مدفون و کارایی سامانه حاصل از مونتاژ آن‌ها است، که با یکی از مواد زیر تولید می‌شوند:
- آکریلونیتریل -بوتادین استایرن (ABS)
- پلی (وینیل کلرید) صلب (PVC- U )
- پلی(وینیل کلرید) کلردارشده ( PVC- C ).
یاداوری- ارزیابی انطباق و صدور گواهی انطباق شیر آلات بر اساس این استاندارد انجام نمی‌شود و برحسب کاربرد، طبق استانداردهای ISO 16135، ISO 16136، ISO16137، ISO16138، ISO 16139 یا ISO 21787 انجام می‌شود.
این استاندارد برای لوله‌ها، اتصالات و شیرآلات PVC- U ABS یا PVC - C، محل اتصال آن‌ها با هم، محل اتصال آن‌ها با اجزای پلاستیکی و غیر پلاستیکی، بسته به مناسب بودن برای کاربرد مورد نظر، به منظور انتقال سیالات مایع و گازی و مواد جامد معلق در سیالات برای کاربردهای صنعتی زیر کاربرد دارد:
- صنایع شیمیایی
- مهندسی شبکه‌های فاضلاب صنعتی
- مهندسی نیروگاه (آب رسانی برای خنک کاری و مصارف عمومی)
- صنایع آب کاری و اسیدشویی
- صنایع نیمه رسانا
- صنایع تولیدی کشاورزی
- صنعت تصفیه آب