پلاستیک ها -لوله های پلی وینیل کلرید سخت

هدف از تدوین این استاندارد ارائه روشی برای تعیین مقاومت لوله‌های پلی وینیل کلرید سخت در مقابل دی کلرومتان در دمای معلوم می‌باشد.
از این روش می‌توان به عنوان ابزار سریع کنترل کیفیت در حین تولید استفاده نمود.
یادآوری - دمایی که در آن دی کلرومتان نباید به پی وی سی حمله کند، در استاندارد ویژگی‌های لوله‌ها قید می‌شود.