کامپوزیت های پلاستیکی تقویت شده با الیاف -اعلام ویژگی های ماده خام -قسمت 5

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین کمترین اطلاعات اعلام شده برای مواد مغزه مورد استفاده برای ساخت محصولات کامپوزیت است.
الزامات خاص اعلام شده در این استاندارد علاوه بر الزامات کلی ارائه شده در قسمت اول این مجموعه از استانداردها می‌باشد.
این استاندارد برای اسفنج فشرده و مواد مغزی بالسا کاربرد دارد.