پلاستیک ها-لوله های الیاف شیشه

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌های لوله‌های الیاف شیشه ساخته شده با ماشین از قطر اسمی ۲۵ میلی متر تا ۴۰۰۰ میلی متر است که برای استفاده در سامانه لوله‌های آب (انتقال، توزیع و انشعابات شامل شهری، روستایی و صنعتی) نصب شده در زیر زمین و روی زمین، تحت فشار داخلی ۳۲ بار یا کمتر به کار گرفته می‌شوند. هدف این استاندارد فراهم کردن حداقل الزامات از جمله الزامات طراحی، ساخت و آزمون برای لوله الیاف شیشه قابل کاربرد در تاسیسات آبرسانی تحت فشار است. این استاندارد برای لوله‌های الیاف شیشه شامل لوله‌های ساخته شده از رزین گرماسخت تقویت شده با الیاف شیشه و لوله‌های ساخته شده از رزین گرماسخت تقویت شده با الیاف شیشه و دارای پرکننده کاربرد دارد و می‌تواند به عنوان مرجع ویژگی‌های خرید و همچنین راهنمای ساخت لوله الیاف شیشه (تحت فشار) مورد اشاره در نظر گرفته شود. این استاندارد برای سامانه‌های لوله گذاری دارای اتصال های انعطاف پذیر یا صلب، با قابلیت تحمل بار طولی یا بدون آن استفاده می‌شود و غالبا برای لوله‌هایی مناسب است که در زیر زمین دفن می‌گردند؛ هرچند ممکن است در کاربردهایی با روش نصب متفاوت مانند روی زمینی، لوله رانی بدون حفر ترانشه ، آسترگذاری داخل تونل و آستر گذاری لغزشی جهت نوسازی خطوط لوله موجود و غیره نیز استفاده شوند.
یادآوری ۱- برای اهداف این استاندارد، کلمه "رزین" شامل پلیمرهای طبیعی نمی‌شود.
یادآوری ۲- مباحث مربوط به ایمنی و بهداشت در روش‌های آزمون مندرج در بند ۸ این استاندارد، به عهده کاربر است.
یاد آوری ۳- در صورت استفاده از لوله‌های مذکور در روش‌های لوله رانی بدون حفر ترانشه، آسترگذاری داخلی تونل و آسترگذاری لغزشی جهت نوسازی خطوط لوله موجود، باید به استانداردهای مربوط مراجعه شود.