پلاستیک ها -لوله های پلاستیکی گرمانرم

هدف از تدوین این استاندارد ارائه ی روشی برای تعیین مقاومت در مقابل ضربه‌ی وارد بر لوله‌های پلاستیکی گرمانرم با سطح مقطع دایره ای توسط سقوط وزنه به روش ساعت گرد است.
این روش برای آزمون ترخیص لوله قابل استفاده است. برای آزمون‌های نوعی یا ممیزی، دمای آزمون C°. یا °۲۰C- کاربرد دارد.
یادآوری - برای لوله های ساخته شده از هموپلیمر پلی پروپیلن ( PP- H ) که با الزامات ضربه در دمای C°. یا دماهای پایین تر مطابقت ندارند، آزمون در دمای C°(۲۳±۲) مجاز است؛ مشروط بر آنکه لوله‌های PP- H برای مصارف تخلیه فاضلاب استفاده شوند. در این صورت باید در نشانه گذاری آن‌ها، بر روی لوله نشانه ای اضافی مبنی بر عدم نصب در دمای زیر °۵C+ قید گردد.