لوله های پلی اولفینی برای انتقال سیالات-تعیین مقاومت در برابر انتشار ترک

هدف از تدوین این استاندارد، ارایه روشی برای تعیین مقاومت در برابر رشد آهسته ترک لوله‌های پلی اولفینی می‌باشد، که برحسب زمان شکست در آزمون فشار هیدرواستاتیک، بر روی لوله‌ای با شکاف‌های طولی ایجاد شده در سطح بیرونی لوله بیان می‌گردد.
این آزمون برای لوله های با ضخامت بیشتر از ۵mm کاربرد دارد.