پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری برای شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی ثقلی مدفون در خاک

هدف از تدوین این استاندارد ارائه ی الزامات طراحی آدم روها و اجزاء تولید شده از پی وی سی سخت (PVC - U )، پلی پروپیلن (PP)، پلی پروپیلن اصلاح شده با مواد معدنی (PPMD و پلی اتیلن (PE) به منظور استفاده در مناطق ترافیکی و تأسیسات زیرزمینی است. این استاندارد شامل مواد، روش‌های کلی و پایه مربوط به طراحی میله آدم رو، کف (ته)، دریچه، و محل‌های اتصال بين مقاطع میله ورودی است.
این استاندارد حداقل الزامات برای طراحی مناسب آدم رو از جنس پی وی سی سخت (PVC - U )، پلی پروپیلن (PP)، پلی پروپیلن اصلاح شده با مواد معدنی (PPMD) و پلی اتیلن (PE) را ارائه می‌دهد. بدلیل متغیر بودن ارتفاع و قطر آدم رو و خاک، هر آدم رو باید بصورت جداگانه طراحی شود. در صورت پیاده سازی و استفاده مناسب، این استاندارد می تواند سازه‌ای مناسب و قابل اطمینان را برای صنعت تضمین کند. فرض می‌شود که آدم روها فقط در معرض جریان ثقلی هستند.