لوله و اتصالات پلی اتیلنی شبکه ای شده (pe-x)

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای ارزیابی درجه شبکه‌ای شدن در لوله و اتصالات پلی اتیلنی شبکه‌ای شده ( PE - X ) از طریق تعیین محتوی ژل نمونه‌ها با استخراج حلالی است.
این استاندارد برای لوله و اتصالات پلی اتیلنی شبکه‌ای شده کاربرد دارد.