چرم مصنوعی-چرم مصنوعی از جنس پلی اورتان (pu)

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌ها و روش‌های آزمون چرم‌های مصنوعی که بخش پلیمری آن شامل ترکیب پلی اورتان بوده و به روش ترا تولید شده اند، می‌باشد.
این استاندارد در باره چرم‌های مصنوعی مورد مصرف در رویه انواع توپ‌های ورزشی بادشونده ماشینی مانند فوتبال، والیبال، هندبال و بسکتبال و فوتسال کاربرد دارد.