ویژگیهای دگمه‌های پلاستیکی (ترمولستینک)

در این استاندارد مشخصات و روش های نمونه ‏برداری و آزمون دكمه‏ های پلاستیكی ترموستینگ ساخته شده از پلی‏استر , آكریلیك و متاآكریلیك , استرهای سلولزی , وینیل استر قالب گیری شده شرح داده شده است .