پلاستیکها ـ تهیه خمیر پی وی سی برای آزمون ـ روش انحلال

هدف از تدوین این استاندارد ارائه روشی برای تهیه پلی وینیل کلراید1 با بکار بردن دستگاه انحلال2 است. این گونه خمیرهای پی وی سی برای شناسایی پی وی سی های مختلف با توجه به خواص رئولوژی(علم جریان مواد)3 آنها بكار می‌روند. همچنین وسیله‌ای جهت رسیدن توافق بین توزیع‌کننده‌های مختلف می باشد. این روش همچنین برای تهیه خمیر با تركیبات دیگر نیز (برای مثال با پایداركننده‌ها4) بكار می‌رود اما این خمیرها به منظور شناسایی رزین بكار نمی‌روند.