شیرهای صنعتی-شیرهای توپی از مواد ترموپلاستیک

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزاماتی برای طراحی، مشخصات عملکردی و ساخت شیرهای توپی از مواد ترموپلاستیک است.
این استاندارد برای شیرهای توپی ساخته شده از مواد ترموپلاستیک با طول عمر ۲۵ سال که برای جداسازی، کنترل، تغییر مسیر اختلاط سیالات، اتصال آنها به سیستم لوله کشی و مواد بدنه ای با فشار دمای بین °۴۰C و °۱۲۰C+ استفاده می‌شود و همچنین برای تعیین روش های آزمون آن‌ها کاربرد دارد. همچنین این استاندارد برای شیر آلات دستی یا شیر آلات غیر دستی که در سیستم‌های لوله کشی صنعتی نصب می‌شوند، صرف نظر از زمینه ی کاربرد وسیال تحت انتقال کاربرد دارد.
یادآوری ۱- سیستمهای لوله کشی صنعتی شامل سیستم‌هایی برای تأمین آب در اهداف عمومی، زهکشی و فاضلاب نیز می‌باشند یادآوری ۲- الزامات خاصی را می توان برای سیستم‌های لوله کشی آب مورد نیاز مصرف انسانی بکار برد.
این استاندارد برای گستره ای از DN ها، PN ها و رده‌های زیر کاربرد دارد.
,DN100 ,DN80 ,DN65 ,DN50 ,DN40 ,DN32 ,DN25 ,DN20 ,DN15 ,DN10 ,DN8 125 DN و DN150 ,PN25 ,PN16 ,PN10 ,PN6 ورده ۱۵۰ ورده ۳۰۰.