سیستم لوله های چند لایه برای لوله کشی آب سرد و گرم داخل ساختمان

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی سیستم لوله های چند لایه مورد مصرف آب سرد و گرم داخل ساختمان برای انتقال آب چه مورد مصرف انسانی (مصارف عمومی و آشامیدگی در سیستم خانگی) یا سیستم‌های گرمایشی تحت فشارهای طراحی مشخص شده و دماهای مناسب با کلاس کاربردی (جدول (۱) استاندارد ملی ۱-۱۲۷۵۳ را ببینید.) است.
همچنین در بر گیرنده ویژگی‌های آزمون برای روش های آزمون ذکر شده در این قسمت از استاندارد می‌باشد. این استاندارد یک استاندارد مرجع محصول است و برای لوله های چند لایه، اتصالات، اتصال آن‌ها و همچنین اتصال با اجزای ساخته شده از مواد پلاستیکی و غیر پلاستیکی که مورد مصرف برای لوله کشی آب سرد و گرم هستند قابل اجرا است. این قسمت از استاندارد تنها برای استفاده همزمان با سایر قسمتهای دیگر استاندارد است.
این استاندارد تنها برای لوله های تلفیقی که لایه داخلی آن‌ها از پلاستیک ساخته شده باشد، قابل کاربرد است. این استاندارد محدوده ای از شرایط کاری (کلاس های کاربری) و فشارهای طراحی را پوشش می‌دهد و برای مقادیر دمای طراحی ، TD، حداکثر دمای طراحی ، Tmax، و دمای سیستم ناشی از نقص فنی، Tmal، که بیشتر از آنچه در جدول (۱) استاندارد ملی ۱-۱۲۷۵۳ آمده است قابل کاربرد نمی‌باشد.
یاد آوری ۱- مسئولیت انتخاب های مناسب از این جوانب، در نظر گرفتن نیازمندیهای ویژه و هر مقررات ملی مربوطه و روش‌های نصب یا دستورالعملها بر عهده خریدار یا تایید کننده می‌باشد.