خطوط لوله چدن نشکن- غلاف های پلی اتیلنی برای استفاده در محوطه کارگاهی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی‌های لایه پلی اتیلنی است که به طور معمول غلاف نامیده می‌شود و به عنوان حفاظت بیشتر در مقابل خوردگی برای لوله های چدن داکتیل به ویژه هنگام کار گذاشتن در زمین‌های خورنده، کاربرد دارد.
این لایه که کارآیی اش به تجربه ثابت شده است، به شکل ورق یا لوله به دور لوله ها و اتصالات درست قبل از لوله گذاری در محل، نصب می‌شود.