تانک ها و مخازن پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه (grp) مورد استفاده بر روی زمین

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه الزامات برای مشخصات و شرایط پذیرش مواد اولیه تانک‌ها و مخازن پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه (GRP)، با آستری یا بدون آن به منظور ذخیره و فرآوری سیال‌ها، ساخت در کارخانه یا در محل استفاده، بدون فشار یا تحت فشار برای استفاده بر روی زمین می‌باشد.