تانک ها ومخازن پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه (GRP) مورد استفاده بر روی زمین

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه الزامات مقاومت شیمیایی مواد کامپوزیتی مورد استفاده در تانک‌ها و مخازن GRP به منظور ذخیره و فرآوری سیال‌ها، ساخت کارخانه ای یا کارگاهی برای استفاده بر روی زمین است.