ویژگیهای وان از جنس پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه و پودرهای معدنی برای مصارف خانگی

1 ـ 1 ـ هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی‌های وان پلاستیكی تقویت شده با الیاف شیشه همراه با پودرهای معدنی جهت مصارف خانگی می‏‌باشد .
1 ـ 2 ـ این استاندارد شامل روش نصب شیر آلات روی وان‌ها نمی‌‏باشد .