عایق حرارتی الیاف معدنی پتویی مورد مصرف در سازه های با اسکلت سبک و خانه های پیش ساخته -ویژگی ها

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی ها، ترکیب و مشخصه های فیزیکی عایق حرارتی پتویی بر پایه الياف معدنی است که به عنوان عایق حرارتی و صوتی در عایق کاری سقف، کف و دیوار ساختمان های با اسکلت سبک و خانه های پیش ساخته مورد استفاده قرار می گیرد. الزامات این استاندارد، عایق های پتویی بر پایه الیافی و روکش ها را پوشش می‌دهد. مقادير اعلام شده برای میزان نفوذ بخار آب در روکشها برای اطلاع طراحان و نصابان آماده شده است.