در پوش های پلاستیک با روکش آلومینیوم برای بطری های سرم و ویال های تزریقی

هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات عمومی و روش های آزمون برای درپوش های پلاستیکی با روکش آلومینیوم مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۷-۸۳۵۷ یا ۶-۹۴۲۷ به ترتیب مورد استفاده در بطری های سرم مطابق با استاندارد ملی شماره ۱-۸۳۵۷ وايا بطری های تزریق مستقیم مطابق با استاندارد ملی۹۴۲۷ - ۱ و ۴-۹۴۲۷ است.
این استاندارد در پوش هایی را تعیین می‌کند که:
الف - با آنچه مورد نظر اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، مطابقت داشته باشد.
ب- عنصر آب بندی (درپوش پلاستیکی) روی سطوح آب بندی بطری‌های تزریق مستقیم و ایا مداوم پرس شود
پ- از عنصر آب بندی در برابر خاکی شدن و ضربه مکانیکی محافظت کند
ت- برای نمایاندن سطح نفوذی پلاستیکی درپوش و یا برداشتن کامل آن، باز کردن درپوش آسان و ایمن باشد.