کاشتنی های جراحی-کاشتنی های پلی اتیلنی با وزن مولکولی فرا زیاد -قسمت اول

این استاندارد الزامات و روش‌های آزمون برای مواد قالب گیری پودری ساخته شده از پلی اتیلن با وزن ملکولی زیاد( UHMWPE) مورد استفاده در ساخت کاشتنی های جراحی را تعیین می‌کند. این استاندارد برای محصولات نهایی کاربرد ندارد.