کاشتنی های جراحی -پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار بالا -قسمت 1

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات و روش‌های آزمون مربوط، برای مواد قالب گیری از جنس پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار بالا به شکل پودری به منظور استفاده در ساخت کاشتنی‌های جراحی است.
این استاندارد در خصوص محصول نهایی کاربرد ندارد.