طناب - طناب های پلی اتیلنی با مدول بالا

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات طناب‌های گیس باف ۸ رشته ای و ۱۲ رشته‌ای و طناب‌های روکش‌دار ساخته شده از پلی اتیلن مدول بالا (HMPE) و قواعد نشانه گذاری آن‌ها می‌باشد.