طناب - طناب های ساخته شده از الیاف پلی استر

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات مورد نیاز برای طناب‌های مهار تابیده ۳ رشته ای، طناب های گیس باف ۸ رشته ای و ۱۲ رشته‌ای از جنس پلی استر در ترکیب با پلی اولفین و قواعد نشانه گذاری آن‌ها می‌باشد.