ویژگی های جورابهای کوتاه نایلونی (مردانه -زنانه -بچه‌گانه)

این استاندارد ویژگی‌های جوراب‌های كوتاه كشباف نایلونی بدون درز مردانه زنانه و بچه‌‏گانه را شرح می‌دهد در این استاندارد از طرح, رنگ, شفافیت و یا درجه سفیدی گفتگو نمی‌شود.