طناب -طناب گیس بافت دوتایی از جنس الیاف پلی آمید -ویژگی ها

هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات برای طناب گیس بافت دوتایی از جنس پلی استر و طناب گیس بافت دو تایی با استحکام بالاتر(hs) تهیه شده از همان جنس و قوانین مربوط به نام گذاری (نشان گذاری) آن‌ها می‌باشد.