مخازن زیر زمینی کامپوزیتی پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه (GRP)

هدف از تدوین این استاندارد مشخص کردن الزامات و روش‌های آزمون برای مخازن تک جداره استوانه ای ساخته شده از رزین‌های گرماسخت تقویت شده با الیاف شیشه (GRP) و برای متعلقات آن‌ها مورد استفاده برای ذخیره سازی سوخت‌های پایه نفتی بدون فشار می‌باشد (از این به بعد مخزن نامیده می شود).
مخازن مشخص شده در این استاندارد یک یا چند قسمتی و با نشانگر نشتی یا بدون آن می‌باشند.
این استاندارد دو نوع مخزن، نوع الف با آدم رو و نوع ب بدون آدم رو و با دو رده سختی تانک، رده ۱ و رده ۲ را پوشش می‌دهد.
همچنین این استاندارد دو دسته مخزن را شامل می‌شود دسته ۱ برای استفاده کلیه مواد نفتی و دسته ۲ محدود به استفاده برای سوخت دیزل گازوئیل و روغن‌های حرارتی است.