مخازن زیر زمینی کامپوزیتی پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه (GRP)

هدف از تدوین این استاندارد مشخص کردن الزامات حمل و نقل، جابجایی در محل، انبارش و نصب مخازن نفتی تک جداره افقی استوانه ای شکل است که از رزین‌های گرماسخت تقویت شده با الیاف شیشه ساخته شده اند و برای ذخیره سازی بدون فشار مایع نفتی بر پایه سوخت‌ها در زیر زمین مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۴۳۲۰ به کار می‌روند.
تجهیزات جانبی مورد نیاز برای عملکرد مطلوب نصب شامل محفظه دسترسی ، پوشش و قاب نیز در این استاندارد شرح داده می‌شوند.