سیلندرهای گاز قابل حمل -بازرسی و آزمون دوره ای سیلندرهای کامپوزیتی گاز

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات بازرسی و آزمون دوره‌ای سیلندرهای کامپوزیتی کمر پیچ و تمام پیچ قابل حمل گاز، دارای لایه داخلی آلومینیومی، فولادی یا غیر فلزی، یا بدون لایه داخلی با ظرفیت آبی ۰/۵l تا ۴۵۰l، برای ذخیره سازی گازهای فشرده، مایع شونده یا حل شده می‌باشد.
یادآوری ۱- تا جایی که عملی باشد می توان این استاندارد را برای سیلندرهایی با ظرفیت آبی کمتر از ۰/۵l نیز بکار برد. این استاندارد الزامات بازرسی و آزمون دوره ای به منظور تایید سلامت این نوع سیلندرهای گاز را برای ادامه استفاده، مشخص می‌نماید.
یاد آوری ۲- این استاندارد شامل بازرسی فنی و آزمون دوره ای سیلندرها کامپوزیتی CNG نصب شده روی خودرو نمی‌شود.
بازرسی این نوع از سیلندرها باید طبق استاندارد ملی به شماره ۹۴۲۶ تحت عنوان مخازن گاز - بازرسی نصب و بازسنجی کیفیت مخازن فشار بالای نصب شده بر روی خودرو به منظور ذخیره گاز طبیعی بعنوان سوخت انجام پذیرد.