مخازن زیر زمینی کامپوزیتی پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه (grp)

هدف از تدوین این استاندارد مشخص کردن روشی برای در معرض گذاری یک طرفه نمونه‌های تهیه شده از مخازن ساخته شده از رزین‌های گرماسخت تقویت شده با الیاف شیشه (GRP) برای ذخیره سازی زیر زمینی مایعات می‌باشد.