شیر آلات صنعتی-شیر آلات دیافراگمی ساخته شده از مواد ترموپلاستیک

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات مورد نیاز برای طراحی، مشخصه های کاری، ساخت، اتصال به سامانه لوله کشی و مواد بدنه شیرآلات دیافراگم ساخته شده از مواد ترموپلاستیک(که به منظور خدمات کنترل و منفک سازی به کار میرود) در دمای کاری بین °۴۰C- تا °۱۲۰C+ به طول عمر ۲۵ سال و همچنین آزمون‌های آن‌ها را نیز مشخص می‌کند.
این استاندارد برای شیرآلات عملگر دستی و یا برقی نصب شده در سامانه های لوله کشی صنعتی بدون در نظر گرفتن حوزه کاربری و نوع سیالات منتقل شده، کاربرد دارد.
یادآوری ۱- سامانه های لوله کشی صنعتی همچنین شامل سامانه های تامین آب برای اهداف کلی، زهکشی و فاضلاب نیز می باشند.
یادآوری ۲- الزامات خاص می تواند به سامانه های لوله کشی برای آب مصرفی انسان به کار برده شود.
این استاندارد با گستره DN زیر ارتباط دارد:
DN 8, DN 10, DN 15, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN DN250 و 200 و گستره PN و طبقه بندی N25 ، PN 16 ، PN10 ، PN6 و طبقه بندی ۱۵۰ ارتباط دارد.