پلاستیک ها-لوله های گرمانرم برای انتقال سیالات تحت فشار -ابعاد جفت کردن تبدیل های فلنج و فلنج های پشت باز

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ابعاد جفت کردن فلنج ، تبدیل هایی از جنس مواد گرمانرم و ابعاد متناظر فلنج‌های پشت باز که با لوله‌های گرمانرم تحت فشار استفاده می شوند، می‌باشد.
این استاندارد برای تبدیل های فلنج و فلنج های پشت باز به منظور استفاده با لوله هایی با قطر اسمی بیرونی dn، از ۱۶mm تا ۱۲۰۰mm و فشار اسمی تا حدود ۱۶ بار کاربرد دارد.
در جدول های ۲ و ۳، ابعاد برای سیستم های اتصال جوشی لوله پلی اتیلن (PE) و پلی پروپیلن (PP) و سامانه های حلال - چسبی از پلیمر های پلی وینیل کلراید سخت (PVC-U )، پلی ونیل کلراید کلردارشده (PVC - C و اکریلونیتریل /بوتادی ان / استایرن (ABS) ارائه شده است.
در جدول های ۳ تا ۵، ابعاد سامانه های جوش لب به لب پلی اتیلن (PE) و پلی پروپیلن (PP) ارائه شده است.