شیر آلات صنعتی -شیرآلات کشویی ساخته شده از مواد ترموپلاستیک

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات مورد نیاز برای طراحی، مشخصه های کاری و ساخت شیرآلات کشویی ساخته شده از مواد ترموپلاستیک به منظور قطع جریان، اتصال به سامانه لوله کشی، مواد بدنه و نرخ فشار دمای کاری بین °۴۰C- تا °۱۲۰C+ به طول عمر ۲۵ سال و هم چنین آزمون های آن‌ها می‌باشد.
این استاندارد برای شیرآلات عملگر دستی و یا برقی نصب شده در سامانه های لوله کشی صنعتی مستقل از حوزه کاربری و نوع سیالات منتقل شده، کاربرد دارد.
یادآوری ۱- سامانه های لوله کشی صنعتی همچنین شامل سامانه های تامین آب برای اهداف عمومی، زهکشی و فاضلاب نیز هستند.
یاد آوری ۲- این شیرآلات برای انشعابات آب در شبکه های توزیع آب شهری و روستایی در حال حاضر مجاز نمی‌باشد.
این استاندارد با گستره DN زیر ارتباط دارد:
DN 10, DN 15, DN 20, DN 25, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300, DN 350. و گستره PN و کلاس PN 16، PN10 ، PN6و کلاس ۱۵۰ ارتباط دارد.