تجهیزات جوشکاری گاز-شیلنگ لاستیکی و پلاستیکی و ملحقات آن

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات برای شیلنگ لاستیکی و پلاستیکی و ملحقات آن برای استفاده با گازهای فشرده، مایع و محلول تا بیشینه فشار کاری MPa۴۵) ۴۵۰ bar) در محدوده دمایی محیط بین °۲۰C - تا°۶۰C می‌باشد.
این استاندارد برای ملحقات شیلنگ که به منظور اتصال سیلندرهای گاز صنعتی به چند راهه‌ها یا مجموعه ها قبل از مرحله کاهش فشار استفاده می شوند، کاربرد دارد.
این استاندارد برای شیلنگ های لاستیکی یا گرمانرم مربوط به جوشکاری، برشکاری و فرایندهای وابسته، کاربرد ندارد (به استانداردهای ISO3821 و 12170 ISO مراجعه شود).
این استاندارد برای گازهای مایع سرد شده یا گازهای نفتی مایع (LPG) کاربرد ندارد.