لوله ها ، اتصالات ،متعلقات و مفاصل آن ها از چدن نشکن سازگار با سمانه های لوله گذاری پلاستیک (PE یا PVC)

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات و روش های آزمون کاربردی در لوله ها، اتصالات، متعلقات و مفاصل آنها از چدن نشکن دارای ابعاد سازگار با سامانه های زیر برای لوله گذاری پلاستیکی پلی وینیل کلراید (PVC) یا پلی اتیلن (PE) می‌باشد:
- تعویض یا تعمیر خطوط لوله پلاستیکی موجود
- برای انتقال آب (برای مثال برای مصرف انسانی، آب خام و غیره)
- بهره برداری شده تحت فشار یا بدون فشار
- نصب شده در زیر یا روی زمین؛ - تعریف شده مطابق قطر خارجی آنها (مجموعه DN/OD )
- طبقه بندی شده بر اساس فشار (طبقه C)
طبقه فشار مشخص شده در این استاندارد C25 می‌باشد. این سطح مقاومت فشاری، برابر یا بیشتر از الزامات مقاومت فشاری لوله های پلاستیکی است. این لوله ها، اتصالات، متعلقات و مفاصل چدنی را می توان به همراه خطوط لوله پلاستیکی در صورت نیاز (برای مثال در قسمت هایی با رده فشار بالاتر، بار ترافیکی بیشتر و غیره) برای ساخت خطوط لوله آب استفاده نمود.
ابعاد محصولات مطابق این استاندارد، در محدوده اندازه DN / OD۵۰ تا DN / OD۲۲۵ سازگار با لوله های پلاستیکی مذکور می‌باشد (لوله های پلاستیکی پلی وینیل کلراید مطابق استاندارد 2-ISO1452 و لوله های پلاستیکی پلی اتیلن مطابق استاندارد 2-4427 ISO). اسپیگات لوله های پلاستیکی برای مصارف آب را می توان در داخل ساکت لوله های ساخته شده مطابق این استاندارد قرار داد. اسپیگات ها و ساکتهای محصولات مشخص شده در این استاندارد از نظر ابعاد، سازگار با محصولات تعریف شده در استاندارد ISO2531 نمی‌باشند.
این استاندارد شامل ویژگی های مواد، ابعاد و رواداری ها، خواص مکانیکی و پوشش های استاندارد خارجی و داخلی لوله ها، اتصالات و متعلقات میباشد و همچنین الزامات عملکردی برای تمامی اجزاء از جمله مفاصل را مشخص می‌کند.
این استاندارد برای لوله ها، اتصالات و متعلقات ریخته گری شده با هرگونه فرآیند ریختگی با تولید شده به - وسیله ساخت اجزای ریخته گری شده و همچنین مفاصل مربوطه در محدوده اندازه DN /OD50 تا DN / OD225 کاربرد دارد.
این استاندارد برای لوله ها، اتصالات و متعلقات زیر کاربرد دارد:
- ساکت دار یا با انتهای اسپیگات که به منظور اتصال با استفاده از انواع مختلف واشر ساخته شده اند این استاندارد برای واشرها کاربرد ندارد)، و
- الزامأ با پوشش داخلی و خارجی تحویل می‌شوند.
این استاندارد برای اتصالات ساکت دار شامل رابط‌های فلنج دار نیز کاربرد دارد.
یادآوری - در این استاندارد، تمامی فشارها، فشار نسبی و بر حسب بار هستند.