سیال هیدرولیکی تحت فشار-محفظه های آب بندهای رویه پلاستیکی تقویت شده با الاستومر

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ابعاد و رواداری های مربوطه برای یک سری از محفظه های آب بند میله سیلندر هیدرولیکی به منظور تطبیق آب بندهای رویه پلاستیکی تقویت شده با الاستومر است که در کاربردهای رفت و برگشتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
این استاندارد جزئیات طراحی آب بند را تعیین نمی کند زیرا روش ساخت آب بندها از سازنده ای به سازنده دیگر متفاوت است. طراحی و مواد آب بند و هریک از اجزاء غير جازنی با توجه به شرایطی مانند دما و فشار تعیین می‌شوند.
این استاندارد تنها برای مشخصه های ابعادی محصولات ساخته شده مطابق با این استاندارد به کار می رود و برای مشخصه های عملکردی آن‌ها کاربرد ندارد.