پلاستیک ها ـ اتصالات لوله های پلی وینیل کلرید سخت تزریقی در سیستم های فشار قوی

هدف از تدوين اين استاندارد ارائه روش آزمون فشردگي اتصالات لوله هاي پلي وينيل كلريد سخت مي باشـد و ويژگي معيني را جهت تعيين درصد تغييـر شكل براي آن ها پيشنهاد مي نمايد (طبق پيوست الف) .
اين آزمون در مورد اتصالات لوله هاي پلي وينيل كلريد سخت تزريقي زير كاربرد دارد :
2-1- اتصالات فشار قوي مطابق استاندارد بند
2-2- اتصالات با كوپله داراي واشر لاستيكي مطابق با استاندارد بند
2-3- اتصالات كوپله ساده مطابق استاندارد بند