آکوستیک -عایق بندی آکوستیکی لوله ها، شیرها و فلنج ها

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین عملکرد آکوستیکی سه کلاس عایق بندی لوله (کلاس های A، B و C) است.
همچنین در این استاندارد، سه نوع ساختمان مطابق با این کلاس‌های عملکرد آکوستیکی مشخص شده است.
به علاوه، در این استاندارد، روش آزمون استاندارد شده ای برای اندازه گیری عملکرد آکوستیکی هرنوع ساختاری تعیین شده است و بدین گونه امکان رده بندی ساختارهای عایق بندی موجود و نو برحسب این سه کلاس فراهم می گردد.
این استاندارد برای عایق بندی آکوستیکی لوله های فولادی استوانه ای و اجزای لوله کشی آنها کاربرد دارد. این استاندارد برای لوله های با قطر تا یک متر و حداقل ضخامت دیوار ۴/۲ میلی متر برای قطرهای زیر ۳۰۰ متر، و ۶/۳ میلی متر برای قطرهای ۳۰۰ میلی متر و بالاتر معتبر است.
این استاندارد درباره عایق بندی آکوستیکی ماشین آلات یا ظرف‌ها و مجراهای راست گوشه کاربرد ندارد. این استاندارد، جنبه های طراحی و نصب عایق بندی آکوستیکی را دربر می گیرد و رهنمودهایی را برای کمک به مهندسان کنترل نوفه در تعیین کلاس مورد نظر و میزان عایق بندی مورد نیاز برای یک کاربرد ویژه فراهم می کند. در این استاندارد، مثال های نوعی از روش های ساخت تعیین شده است اما این مثال ها تنها برای آگاهی معین شده اند و جنبه تجویزی ندارند. در این استاندارد، بر جنبه های عایق بندی آکوستیکی متفاوت با عایق بندی حرارتی تأکید شده است و راهنمایی‌هایی را برای نصب کننده و مهندس کنترل نوفه فراهم می کند. جزئیات عایق بندی در دامنه کاربرد این استاندارد قرار نمی‌گیرد.