لوله ها و اتصالات پلی اتیلن برای توزیع سوخت های گازی یا آب

این استاندارد ملی، براساس پذیرش استاندارد بین المللی منطقه ای 2005: ISO19480 تدوین شده است.
هدف از تدوین این استاندارد، ارائه راهنما و تعمیرات لازم برای آموزش، ارزیابی و تایید اپراتورهای جوش ذوبی با هدف ایجاد و حفظ صلاحیتشان در ساخت سامانه های لوله کشی پلی اتیلن برای کاربرد در توزیع سوخت های گازی (مطابق با 10839 ISO) و آب یا در ساخت سامانه های مورد استفاده در موارد کاربردی تحت فشار است.
این استاندارد ملی، جوش ذوبی لب به لب، جوش ذوبی الکتروفیوژنی و روش های محل اتصال جوش ذوبی بوشن را پوشش می‌دهد و دانش نظری و عملی لازم برای ساخت محل های اتصال جوش ذوبی با کیفیت بالا را ارائه می‌دهد.