پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری -لوله ها

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشی برای اندازه گیری مقدار پلی (وینیل کلراید ) (PVC) در آمیزه های پی وی سی سخت (PVC - U) بازیافت پذیر و فرایند شده یا مواد به دست آمده از محصولات PVC- U است.
این استاندارد فقط برای محاسبه مقدار PVC کاربرد دارد. برای تعیین مقدار کلر، به استاندارد ملی ایران شماره۹۱۶ رجوع کنید.
اگر فرض شود آمیزه مورد آزمون، حاوی پلی (وینیل کلراید) کلردار شده (PVC-C ) یا پلی اتیلن کلردار شده (PE - C ) است، مقدار ظاهری PVC محاسبه می‌شود. برای تعیین مقدار pvc با استفاده از روش تجزیه مادون قرمز (IR) به استاندارد 99 -ASTMD2124رجوع کنید.