پلاستیک ها-مواد پلاستیکی گرمانرم برای لوله ها و اتصالات تحت فشار

هدف از تدوین این استاندارد تعیین رده بندی مواد پلاستیکی گرمانرم به شکل لوله و نام گذاری آن‌ها است. همچنین این استاندارد روشی را برای محاسبه تنش طراحی ارائه می‌کند.
این استاندارد برای موادی که قرار است در لوله‌ها و اتصالات تحت فشار استفاده شوند، کاربرد دارد.
یادآوری ۱- رده بندی، حداقل ضریب طراحی و روش محاسبه بر مبنای مقاومت به فشار داخلی در محیط آب در دمای ۲۰ درجه سلسیوس به مدت ۵۰ سال است که از طریق برون یابی، با استفاده از روش ارائه شده در استاندارد ISO9080 به دست می‌آید.
یادآوری ۲- ضرایب طراحی برای لوله‌های چند لایه در استانداردهای مربوط به محصول (سامانه) شرح داده شده‌اند.